Badanie OCT

Badanie OCT to specjalistyczna metoda diagnostyczna, umożliwiająca obrazowanie tylnego bieguna gałki ocznej, przede wszystkim siatkówki. Badanie to pozwala uzyskiwać bardzo dokładne, przestrzenne przekroje siatkówki, co ułatwia wyspecjalizowanemu diagnoście na precyzyjną jej ocenę. Dzięki temu można szczegółowo zbadać strukturę siatkówki, grubość jej włókien nerwowych, stan naczyń krwionośnych, stan nerwu wzrokowego. OCT jest badaniem nieinwazyjnym, które w wielu przypadkach może zastąpić angiografię fluoresceinową, wymagającą dożylnego podania kontrastu (fluoresceiny).

Skrót OCT pochodzi od angielskiego Optical Coherence Tomography. W Polsce badanie to funkcjonuje pod kilkoma nazwami: optyczna koherentna tomografia, tomografia optyczna siatkówki, koherentna tomografia, optyczna tomografia koherencyjna

 

Przebieg badania OCT

Podobnie jak w przypadku badania dna oka, na ok. 15 minut przed przeprowadzeniem OCT pacjentowi podaje się krople rozszerzające źrenice (skutkiem tego może być czasowe pogorszenie widzenia oraz światłowstręt, efekt ten utrzymuje się również po badaniu, dlatego należy uwzględnić tę okoliczność planując powrót do domu po wizycie). Samo badanie polega na tym, że prosi się pacjenta o zajęcie pozycji siedzącej bezpośrednio przed aparatem i umieszczenie brody na specjalnej podpórce. Badanie trwa kilkanaście minut. Jest bezpieczne, nie wywołuje skutków ubocznych, można je powtarzać. Optyczna koherentna tomografia (OCT) to jedna z najnowocześniejszych metod diagnostycznych stosowanych obecnie w okulistyce.

 

 

optyczna-tomografia-komputerowa-badniae

Kiedy należy przeprowadzić OCT?

Optyczna koherentna tomografia jest jednym z najnowocześniejszych badań stosowanych w diagnostyce chorób oczu. Znakomicie sprawdza się również w procesie monitorowania przebiegu choroby i sprawdzania efektów jej leczenia. Dotyczy to m.in. diagnostyki i leczenia AMD. Badanie OCT należy przeprowadzać również u osób chorujących na jaskrę. Jego wyniki pomagają ocenić stan włókien nerwowych.