Sprawdź wzrok swojego dziecka przed pierwszym dzwonkiem

Powrót do szkoły to sporo wyzwań nie tylko dla dzieci ale także dla rodziców. To na rodzicu spoczywa odpowiedzialność, żeby przygotować swoje dziecko do nowej sytuacji jaką jest rola ucznia. Szczególnie ważne w przypadku pierwszoklasistów jest zadbanie nie tylko o wyprawkę szkolną ale i o zdrowie. Pominięcie tego kluczowego elementu może negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka. 

 

Czy dziecko z wadą wzroku powinno zgłosić problemy z widzeniem?

Otóż nie! Wady wzroku najczęściej są wykrywane podczas rutynowych badań, a dzieje się to dlatego, że dzieci mają duże zdolności adaptacyjne. Bo przecież jeśli dziecko widzi tylko 50% to nie jest w stanie porównać tego widzenia z widzeniem rówieśników… nie wie przede wszystkim tego, że można widzieć lepiej. To banalny ale kluczowy powód do regularnych badań okulistycznych. Rodzice z wadami wzroku i chorobami oczu szczególnie powinni zadbać o to by ich pociechy były pod stałą kontrolą poradni okulistycznej.
Niewykryta wada wzroku może spowodować problemy w nauce podstawowych czynności jak czytanie i pisanie. Dla dziecka to ogromny stres, którego można zdecydowanie uniknąć. Podczas wizyty lekarz okulista zbada nie tylko ostrość wzroku, ale także inne parametry, m.in. oceni odcinek przedni i tylny oka, czy dziecko nie ma zeza, zbada ciśnienie wewnątrzgałkowe, widzenie barw, a wszystko po to by wykluczyć inne choroby lub zaburzenia oczu.

 

Higiena pracy wzrokowej

Ważnym aspektem jest ergonomiczna pozycja podczas nauki oraz przestrzeganie zasad higieny pracy wzrokowej, która obniża ryzyko powstania wad wzroku. Oto kilka najważniejszych zasad:

  • unikanie czytania przy zbyt słabym świetle,
  • prawidłowa pozycja podczas nauki,
  • regularne przerwy zgodnie z zasadą 20-20-20 (co 20 minut pracy z bliska, oderwij wzrok i spójrz na coś oddalonego o 20 stóp -ok. 6 metrów przez co najmniej 20 sekund ),
  • zachowywanie odpowiedniego dystansu do czytania (nie za blisko),
  • ograniczenie korzystania z urządzeń mobilnych,
  • ustawienie monitor w taki sposób, by jego górna krawędź była zlokalizowana poniżej linii wzroku,
  • prawidłowa odległość od monitora powinna wynosić około 70 cm,
  • zadbaj o wystarczającą ilość snu swojego dziecka,
  • aktywność fizyczna.

 

Dlaczego wizyta u okulisty jest tak ważna?

Wyprawka to nie tylko dobrze dopasowany plecak czy odpowiednia ilość przyborów szkolnych ale także zadbanie o zdrowie naszych dzieci. Bo to właśnie zdrowie jest jednym z kluczowych elementów, które należy sprawdzić by wspomóc prawidłowy rozwój dziecka. Mówi się, że zmysł wzroku jest najważniejszym zmysłem w uczeniu się, gdyż 80% tego co pamiętamy widzieliśmy wcześniej. To właśnie przez oczy dostarczanych jest nam większości informacji o otaczającej rzeczywistości. Dlatego gdy tylko wzrok ulega pogorszeniu, słabną także możliwości poznawcze naszych dzieci, a przecież dzieci to nasza przyszłość – należy o nich dbać ?