Jakie funkcje pełni siatkówka oka?

Oczy to niezwykle skomplikowane narządy, dzięki którym możemy cieszyć się jednym z najważniejszych zmysłów. Człowiek widzi w niezwykle szczegółowy sposób, co zawdzięcza zaawansowanej budowie oczu i całego narządu wzroku. W dzisiejszym artykule skupimy się na zadaniach, jakie pełni siatkówka oka.

 

Jak jest zbudowane oko?

Gałki oczne są złożone z ciała szklistego i pokryte trzema błonami: zewnętrzną (twardówka i rogówka), środkową (naczyniówka, tęczówka z otworem zwanym źrenicą) i wewnętrzną (siatkówka). Światło, które dociera do warstwy zewnętrznej, czyli rogówki, przechodzi przez źrenicę do soczewki. Skupione w soczewce wiązki światła trafiają następnie do siatkówki, gdzie zostają zamienione w impulsy elektryczne, które przesyłane są do mózgu.

 

Budowa i funkcje siatkówki oka

Siatkówka to błona wyścielająca wnętrze oka, która składa się z 10 warstw komórek fotoreceptorowych: czopków i pręcików. Czopki przetwarzają kolory oraz odpowiadają za ostrość widzenia, a pręciki przetwarzają czarno-biały obraz, dzięki czemu pozwalają dobrze widzieć po zmroku i przy słabym oświetleniu. W oku znajduje się w przybliżeniu 120 milionów pręcików, a czopków 6 milionów. Czopki mają przypisane funkcje dotyczące odczytywania barw: jedne odpowiadają za przetwarzanie czerwieni, inne zieleni, a jeszcze inne koloru niebieskiego. W centralnym punkcie siatkówki zlokalizowany jest dołek środkowy, a w nim tzw. plamka żółta, czyli punkt z największym zagęszczeniem czopków. Odpowiada za wyraźne widzenie oraz prawidłowy odbiór barw. Tak skomplikowana budowa siatkówki pozwala nam dobrze widzieć zarówno w dzień, jak i wtedy, gdy do oczu nie dociera dużo światła.

Jak wspomnieliśmy, w siatkówce zachodzi proces przemiany światła w impulsy. Trafiają one za pomocą włókien nerwowych do kory mózgowej. Dopiero tam, w ośrodkach wzrokowych, powstaje gotowy obraz. Przechodzi on tę długą drogę w bardzo krótkim czasie.

 

Zaburzenia pracy siatkówki

Ze względu na istotną rolę siatkówki w przetwarzaniu obrazu, nieprawidłowości w jej pracy mogą być przyczyną wielu problemów ze wzrokiem. Choroby siatkówki obejmują m.in.:

  • zaburzenia w postrzeganiu barw – zakłócenia w funkcjonowaniu czopków powodują problemy z postrzeganiem kolorów,
  • zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) – schorzenie związana z wiekiem. W oku pojawiają się złogi, które z czasem zaczynają zaburzać pracę komórek fotoreceptorowych. AMD występuje w dwóch odmianach: suchej i wysiękowej. W tej drugiej dochodzi w siatkówce do wytworzenia dodatkowych naczyń krwionośnych, które łatwo pękają powodując szybką degenerację plamki żółtej,
  • odwarstwienie siatkówki – siatkówka oddziela się od błony naczyniowej. W konsekwencji receptory pokrywające siatkówkę zaczynają obumierać. Prowadzi to do problemów z widzeniem, a w zaawansowanym stadium do utraty wzroku.